Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
A HARMADIK ERŐ
9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 14.

(96) 217 388

Közlemény

Ezúton értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy a fokozódó koronavírus járványhelyzet és a megyénkben lévő nagyszámú fertőzésszám miatt, a biztonságos ügyfélfogadás érdekében, a következő intézkedéseket hoztuk:

  • Arra kérjük ügyfeleinket, hogy ha nem feltétlenül szükséges, ne személyesen, hanem telefonon vagy e-maiben vegyék fel velünk a kapcsolatot.
  • Személyes ügyintézés esetén a maszkviselés kötelező, ügyfeleket fogadni kizárólag irodánk földszinti helyiségében tudunk, a szokott nyitvatartási időben.

 

A fenti szabályok 2020 november 9-étől visszavonásig, vagy a járványügyi intézkedések megszüntetéséig érvényesek.

 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. szám alatti közhatalmi szerv, képviseli Szabó Miklós polgármester (a továbbiakban Önkormányzat),

másrészről a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti társadalmi szervezet, képviseli Nagy Sándor elnök (a továbbiakban Szövetség) között az alábbiak szerint.

1. A szerződő felek elismerik a modern polgári társadalomban a civil társadalom hozzájárulását a társadalom fejlődéséhez, egyenjogú partnerenként a kölcsönös előnyök alapján a jogszabályi keretek között támogatják és elősegítik a civil társadalom részvételét a helyi közügyek intézésében.

2. A szerződő felek az egymás érdeklődésére számot tartó ügyekben kölcsönösen tájékoztatják egymást. Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó az alpolgármester, a Szövetség részéről az elnök.

3. A szerződő felek az alábbiak szerint megalakítják a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt.

a.) A Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal célja az Önkormányzat és a helyi civil társadalom kölcsönös tájékoztatása, az információáramlás elősegítése.
b.) A Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt negyedévente össze kell hívni.
c.) A Kerekasztal napirendi pontjairól és időpontjáról a két fél egyeztet.
d.) A Kerekasztal munkájához a helyiséget az Önkormányzat biztosítja.
e.) A mosonmagyaróvári civil szervezetek meghívásáról saját költségén a Szövetség gondoskodik.
f.) A napirendi pontoktól függően a hivatalos szervek meghívásáról az Önkormányzat gondoskodik.
g.) A Kerekasztal ülésének levezetését a Szövetség képviselője végzi.
h.) A Szövetség a Kerekasztalon elhangzottakról rövid emlékeztetőt készít, melyet megküld az Önkormányzatnak és a napirendi pontok tárgyalása során érintett szerveknek.
i.) A Szövetség a jelenlét rögzítésére jelenléti ívet vezet.
j.) A Kerekasztal működését érintő további kérdésekben a két fél egyezsége az irányadó.

4. A Szövetség részt vesz pályázati alapok kiírási feltételi szempontrendszerének megalkotásában. Az Önkormányzat a pályázati alapokra benyújtott pályázatok elbírálása során igénybe veszi civil szakértők segítségét.

5.  A Szövetség képviselője a civil ügyeket illetően tanácskozási, javaslattételi és véleményezési joggal az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sportbizottsága ülésein állandó meghívottként részt vehet. Meghívásáról a tárgyalandó napirendi pontok közlésével a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

6.  A Szövetség a jelen együttműködési megállapodás végrehajtásáról a helyi közvéleményt és a civil társadalmat a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap hasábjain folyamatosan tájékoztatja.

7.  A jelen együttműködési megállapodásban nem rögzített kérdésekben a két fél egyezsége az irányadó.

8.  Jelen együttműködési megállapodás 2014. december 31-ig hatályos, mely a két fél egyező akaratnyilvánítása esetén meghosszabítható, vagy módosítható.

 9.  Jelen együttműködési megállapodást bármelyik szerződő fél 30 napos felmondási határidővel indoklás nélkül felmondhatja.

Mosonmagyaróvár, 2010. január 22.

 

Szabó Miklós
polgármester
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nagy Sándor
elnök
Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dátum : 2021. május 20., csütörtök
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fogyasztóvédelmi iroda

A mosonmagyaróvári polgárokat tájékoztatjuk fogyasztói jogaikról. Panaszügyintézés keretében a fogyasztói panaszokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez továbbítjuk.

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés:
Tel.: 217-388, v. email: tothne@movarkultura.hu

Szolgáltatásaink

Könyvelési tanácsadás
Pályázatfigyelés
Pályázati tanácsadás
NEA ügyek, információk
Partnerkeresés, együttműködés
Közös programszervezés
Adománygyűjtés tagszervezetek részére
Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.)
Híradás (Civil Szemle)